Các cách làm học tiếng Hàn qua bài hát I'll Get Over You

Trước khi bắt đầu học tiếng Hàn cùng bài "I'll get over you" của Yoon Do Hyun thì trung tâm hàn ngữ sẽ giới thiệu cũng như Cung cấp thêm cho sinh viên một số kiến thức về các câu cũng như những ngữ pháp tiếng hàn cơ bản được thực hiện trong bài hát trên. Hi vọng các bạn sẽ bổ sung thêm cho bản thân thật nhiều kiến thức có ích tiếng Hàn mới để vốn từ vựng, vốn cấu trúc ngữ pháp tiếng hàn tăng thêm thật đa dạng.
Luyện nghe tiếng Hàn hiệu quả?
Luyện nghe tiếng Hàn hiệu quả?

Tôi đã nghe / Bạn nói - ~ 며

며 có thể có nghĩa là "Tôi đã nghe" hoặc "Bạn nói."
Ý nghĩa của 며 phụ thuộc vào ngữ cảnh, nghĩa là câu nào tiếp đến.
Ví dụ,
정수 야, 서울 에 간다며? 잘 갔다 와.
= Hey, Jeong-su, tôi nghe nói bạn sẽ đến Seoul. Có một chuyến đi đẹp!
정수 야, 서울 에 간다며. 아직 안 갔어?
= Hey, Jeong-su, bạn nói bạn sẽ đến Seoul. Bạn chưa bỏ đi?
Thêm 며 vào động từ / tính từ.
한다 (dạng văn bản hiện tại) + 며 = 한다며 = Bạn nói bạn sẽ làm
간다며 = Tôi nghe bạn đi (đang đi) / Bạn nói bạn đi (đi)
온다 며 = Tôi nghe bạn đến / bạn nói bạn đến
먹는다 며 = Tôi nghe bạn ăn / Bạn nói bạn ăn
마신다 며 = Tôi nghe bạn uống / Bạn nói bạn uống
잔다 며 = Tôi nghe bạn ngủ / Bạn nói bạn ngủ
일어난다 며 = Tôi nghe bạn thức dậy / thức dậy // Bạn nói bạn thức dậy / thức dậy
논다 며 = Tôi nghe bạn chơi / vui chơi // Bạn đã nói bạn chơi / vui chơi
했다 (qua mẫu viết) + 며 = 했다며 = Tôi nghe bạn đã nói / bạn đã nói bạn đã làm
갔다 며 = Tôi nghe / Bạn nói bạn đã đi rồi
왔다며 = Tôi nghe / Bạn nói bạn đã đến
먹었다 며 = Tôi đã nghe / Bạn nói bạn đã ăn
샀다 며 = Tôi đã nghe / Bạn nói bạn đã mua
하자 (hãy làm) + 며 = 하자며 = Bạn nói chúng ta hãy làm / Tôi nghe bạn muốn chúng tôi làm
가자 며 = Bạn nói hãy đi / Tôi nghe bạn muốn chúng tôi đi
먹자 며 = Bạn nói chúng ta hãy ăn / Tôi nghe bạn muốn chúng tôi ăn
놀자 며 = Bạn nói chúng ta hãy chơi / vui chơi // Tôi nghe bạn muốn chúng tôi chơi / vui chơi
만들자 며 = Bạn nói chúng ta hãy làm / Tôi nghe bạn muốn chúng tôi làm
Câu ví dụ:
상철 아, 너 항상 아침 5 시 반 에 일어난다 며. 안 피곤해? = Hey, Sang-cheol, tôi nghe nói bạn luôn thức dậy lúc 5:30. Bạn không mệt mỏi?
상철 아, 너 항상 아침 5 시 반 에 일어난다 며. 지금 7 시야 = Này, Sang-cheol, cậu nói cậu luôn thức dậy lúc 5:30. Bây giờ là 7 giờ.
민정아, 시드니 에 갔다 왔다며? = Này Min-jeong, tôi nghe nói bạn đã đến Sydney.
갔다 오다 = đã được
제시카, 인도 에서 인도 음식 많이 먹었다 며? = Hey, Jessica, tôi nghe nói bạn đã ăn đa dạng thực phẩm Ấn Độ ở Ấn Độ.
밥 먹자 며? 근데 배 안고 파? = Bạn nói chúng ta hãy ăn! Nhưng bạn không đói?
아이스크림 사자 며? 근데 왜 케익 가게 를 가? = Bạn nói chúng ta hãy mua kem. Nhưng tại sao chúng ta đi đến một cửa hàng bánh ngọt?
Học tiếng Hàn trực tuyến đột phá trong học tiếng Hàn
hoc tieng han truc tuyen đột phá trong học tiếng Hàn

Yoon Do Hyun - I'll Get Over You

Lời bài hát (가사)
아침 에 (vào buổi sáng) 눈 (mắt) 을 떴을 때 (khi tôi mở)
너를 (bạn)
길 (đường, đường phố) 을 걷다 (đi bộ) 멍하니 (trống rỗng, trống rỗng)
너를 (bạn)
지금 (bây giờ) 은 내 (tôi) 곁 (bên) 에 없는 (đang / không)
너를 (bạn)
그리워 하네 (thiếu (bạn))
바보 처럼 (như một kẻ ngốc)
= Khi tôi mở mắt vào buổi sáng, và trong khi đi dạo trên đường phố trống rỗng, tôi đang thiếu bạn như một kẻ ngốc mặc dù bạn không còn ở bên cạnh tôi nữa.
나 (tôi) 보다 (nhiều hơn) 행복 하기 를 (được hạnh phúc hơn)
바래 워 (muốn, ~)
내 (của tôi) 생각 (nghĩ, lo lắng)
하지 않기를 바래 (mong muốn bạn không làm)
더 좋은 사람 (người tốt hơn)
만나길 바래 (mong muốn bạn gặp)
= Tôi ước gì bạn sẽ hạnh phúc hơn tôi. Tôi ước gì bạn không quan tâm đến tôi. Tôi ước gì bạn sẽ gặp một người tốt hơn (hơn tôi)
다시 는 (lại) 내게 (với tôi)
올 수 없게 (không thể đến)
= (Vì vậy) bạn không thể trở lại với tôi một lần nữa.
안개 처럼 (như sương mù / sương mù) 사라져 간 (biến mất)
다시 (lại) 못 올 (không thể đến) 그 (đã) 지난 (quá khứ) 날 (ngày)
함께한 (đã cùng nhau dành) 추억
흘려 (tràn) 보낼께 (gửi) (để cái gì đó trượt bởi)
= Tôi sẽ để tất cả những ký ức của những ngày qua mà chúng tôi cùng nhau trải qua. Tất cả những ngày qua không trở lại, và Tan biến như sương mù / sương mù)
널 (bạn) 잊어야 해 (cần phải quên) (Tôi cần / phải quên bạn)
힘들어도 (mặc dù nó khó / khó khăn)
널 지워야 해 (Tôi phải xóa đi bạn)
기억 (bộ nhớ) 속 (insdie) 에서 (từ) (từ bộ nhớ của tôi)
네가 (bạn) 떠난 (trái) 후 (sau) 에 난 (Tôi)
죽을 것 같이 (như tôi muốn chết) 아파도 (đau)
= Tôi phải quên bạn, mặc dầu nó rất khó. Tôi phải xóa nó khỏi trí nhớ của tôi.

두번 (hai lần) 다시 (lại) 울지 않을께 (tôi sẽ không khóc)
잊을께 잊을께 (Tôi sẽ quên, tôi sẽ quên)
= Tôi sẽ không khóc nữa mặc dù tôi đau như tôi sẽ chết sau khi bạn rời bỏ tôi. Tôi sẽ quên. Tôi sẽ quên.
아직도 (chưa) 휴대폰 ((tôi) điện thoại di động) 에
네 (của bạn) 이름 (tên)
지우지 도 (thậm chí không xóa)
못하고 있어 (không thể)
= Tôi thậm chí không thể xóa tên của bạn trong điện thoại di động của tôi được nêu ra
전화기 들고 (giữ điện thoại)
한참 을 서서 (trong một thời gian)
널 생각 하네 (Tôi nghĩ về bạn)
바보 처럼 (như một kẻ ngốc)
= (Trong khi đang giữ điện thoại, tôi nghĩ về bạn trong một thời gian giống như một thằng ngốc.
안개 처럼 (như sương mù / sương mù) 사라져 간 (biến mất)
다시 (lại) 못 올 (không thể đến) 그 (đã) 지난 (quá khứ) 날 (ngày)
함께한 (đã cùng nhau dành) 추억
흘려 (tràn) 보낼께 (gửi) (để cái gì đó trượt bởi)
= Tôi sẽ để tất cả các ký ức của các ngày qua mà chúng tôi cùng nhau trải qua. Tất cả các ngày qua không trở lại, và Tan biến như sương mù / sương mù)
널 (bạn) 잊어야 해 (cần phải quên) (Tôi cần / phải quên bạn)
힘들어도 (mặc dù nó khó / khó khăn)
널 지워야 해 (Tôi phải xóa đi bạn)
기억 (bộ nhớ) 속 (insdie) 에서 (từ) (từ bộ nhớ của tôi)
= Tôi phải quên bạn, mặc dầu nó rất khó. Tôi phải xóa nó khỏi trí nhớ của tôi.
네가 (bạn) 떠난 (trái) 후 (sau) 에 난 (Tôi)
죽을 것 같이 (như tôi muốn chết) 아파도 (đau)
다시 는 (lại) 너 (bạn) 를
찾지 않아 (sẽ không tìm kiếm)
= dù rằng tôi đau như tôi sẽ chết sau khi bạn rời bỏ tôi, tôi sẽ không tìm bạn nữa.
아침 에 (vào buổi sáng) 눈 (mắt) 을 떴을 때 (khi tôi mở)
너를 (bạn)
길 (đường, đường phố) 을 걷다 (đi bộ) 멍하니 (trống rỗng, trống rỗng)
너를 (bạn)
지금 (bây giờ) 은 내 (tôi) 곁 (bên) 에 없는 (đang / không)
너를 (bạn)
그리워 하네 (thiếu (bạn))
바보 처럼 (như một kẻ ngốc)
= Khi tôi mở mắt vào buổi sáng, và trong khi đi dạo trên đường phố trống rỗng, tôi đang thiếu bạn như một kẻ ngốc mặc dầu bạn không còn ở bên cạnh tôi nữa.
(잊을께) 잊을께 (tôi sẽ quên)
(잊을께) 잊을께 (tôi sẽ quên)
(잊을께) 잊을께 (tôi sẽ quên)
(잊을께) 워 ~ (Tôi sẽ quên, ~)

Thông tin được phân phối bởi:
Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2: Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email: trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : trungtamtienghan.edu.vn
https://podcasts.apple.com/us/podcast/phonglh-net/id1674730637
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602020793
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602020828
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602020762
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602020761
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602020763
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602020794
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602261932
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602263577
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602265289
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602635592
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602637947
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602637977
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602637500
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602637659
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602812383
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602958591
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602960341
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602962800
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602964636
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602966096
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000602972440
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000603562323
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000603562491
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000603562377
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000603564845
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000603851386
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000604611013
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000604640937
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000604837255
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000604843416
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605320863
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605327382
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605329523
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605329362
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605329524
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605332746
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605335621
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605335694
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605338857
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605341549
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605341378
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605341379
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605343005
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605370150
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605373369
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605554870
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605554990
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605554869
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605563940
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605566056
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605565912
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605566143
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605565913
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605565965
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605568069
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ringtone/id1674730637?i=1000605687112
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/gnews-plh-vui-vui?refMarker=null
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/7ce3dab1-3716-4080-81f4-b59d49ddcf84/gnews-plh-vui-vui-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-ai-chung-t%C3%ACnh-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-m%C3%A3i-%E2%80%93-%C4%91inh-t%C3%B9ng-huy
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/76fcdd5c-5077-4757-8914-94a18f67ce16/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-chery-chery-lady-tiktok-%E2%80%93-malena-ng%E1%BB%8Dt-l%E1%BB%8Bm
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/9f98a211-32bb-46b4-8416-4ac55f2b4d2d/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-kh%C3%B3c-cho-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ai-kh%C3%B3c-cho-em-remix-tik-tok
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/5a3cb8ea-b624-4a8f-96c6-b55a385da990/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-l%C3%A0-do-em-xui-th%C3%B4i-tik-tok
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/b104e4a9-9e2d-4625-af5d-9ca3d5d3e7f5/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-d%E1%BA%ABu-c%C3%B3-l%E1%BB%97i-l%E1%BA%A7m-tik-tok
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/1d8f20f5-88ae-4937-aa93-f8eecc95ac16/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-m%C3%ACnh-l%E1%BB%A1-y%C3%AAu-t%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-say-%C4%91%E1%BA%AFm-n%E1%BB%A5-c%C6%B0%E1%BB%9Di-tik-tok
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/7785f48d-2cbb-4137-b246-0f4e6f502f2f/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-khi-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-l%C3%A0-say-l%C3%A0-nh%E1%BB%9B-tik-tok
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/863511aa-51c8-4678-abeb-86b99802d4e2/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-v%C3%AC-y%C3%AAu-m%C3%A0-th%E1%BA%A5u-hi%E1%BB%83u-tik-tok-%E2%80%93-ho%C3%A0i-l%C3%A2m
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/b4f7a463-8338-4b78-bed4-994974658485/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-th%E1%BB%8B-m%E1%BA%A7u-tik-tok-%E2%80%93-h%C3%B2a-minzy
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/ca0a8857-69b2-4969-a5aa-2dc67c942f02/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-v%C3%AC-y%C3%AAu-l%C3%A2n-nh%C3%A3-mp3-tik-tok
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/6e34f2e9-08b9-4ab7-90d7-28a73b1ec832/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-ki%E1%BA%BFp-m%C3%A1-h%E1%BB%93ng-tik-tok
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/a137c213-047f-4fc9-9f79-ac57cbf3e54a/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-an-th%E1%BA%A7n-low-g-tik-tok
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/79bf131c-0989-4eff-8eff-cc36f7289e72/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-v%C3%A0-ng%C3%A0y-n%C3%A0o-%C4%91%C3%B3-tik-tok
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/cc98071f-c400-41e5-860c-1fab51c27fd0/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-c%C6%A1n-m%C6%B0a-b%C4%83ng-gi%C3%A1-ho%C3%A0i-l%C3%A2m-tik-tok
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/e51557b7-f8b7-437e-9923-904b369bd022/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-tha-th%E1%BB%A9-l%E1%BB%97i-l%E1%BA%A7m-tik-tok
https://music.amazon.com/podcasts/bf320efe-779e-4e5e-bde3-74350dc06a0a/episodes/6df149b2-860f-444d-a10c-02b8188a1421/gnews-plh-vui-vui-t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-ng%C3%A0y-mai-em-%C4%91i-m%E1%BA%A5t-tik-tok
https://castbox.fm/channel/id5332061?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-B%C3%B4ng-%C4%90%C3%A0o-L%C3%A0-Em-Tik-Tok-id5332061-id581711078?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-%C3%8Dt-Nh%C6%B0ng-D%C3%A0i-L%C3%A2u-Tik-tok-id5332061-id581711077?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Ch%E1%BB%89-Mu%E1%BB%91n-B%C3%AAn-Em-Th%E1%BA%ADt-G%E1%BA%A7n-Remix-Tik-Tok-id5332061-id581711076?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-Em-L%C3%A0-K%E1%BA%BB-%C4%90%C3%A1ng-Th%C6%B0%C6%A1ng-Tik-Tok-id5332061-id581711075?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-C%C3%A2u-H%E1%BB%A9a-Ch%C6%B0a-V%E1%BA%B9n-Tr%C3%B2n-Tik-Tok-id5332061-id581711074?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-%C4%90o%E1%BA%A1n-Tuy%E1%BB%87t-N%C3%A0ng-%C4%90i-Tik-TOk-id5332061-id581711073?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Ph%E1%BA%ADn-Duy%C3%AAn-L%E1%BB%A1-L%C3%A0ng-Tik-Tok-id5332061-id581711072?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Nh%C6%B0ng-trong-c%E1%BA%A3-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-%C3%A1nh-m%E1%BA%AFt-anh-ch%E1%BB%89-say-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Tik-Tok-id5332061-id581711071?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Qu%E1%BA%A3-Ph%E1%BB%A5-T%C6%B0%E1%BB%9Bng-Remix-Tik-Tok-id5332061-id581711070?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-N%E1%BA%AFm-L%E1%BA%A5y-Tay-Anh-Tik-Tok-id5332061-id581711069?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-C%E1%BA%A3-M%E1%BB%99t-Tr%E1%BB%9Di-Th%C6%B0%C6%A1ng-Nh%E1%BB%9B-Tik-Tok-id5332061-id581711068?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Ng%C3%A0y-Mai-Em-%C4%90i-M%E1%BA%A5t-Tik-Tok-id5332061-id581711067?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Tha-Th%E1%BB%A9-L%E1%BB%97i-L%E1%BA%A7m-Tik-Tok-id5332061-id581711066?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-C%C6%A1n-M%C6%B0a-B%C4%83ng-Gi%C3%A1-Ho%C3%A0i-L%C3%A2m-Tik-Tok-id5332061-id581711065?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-V%C3%A0-Ng%C3%A0y-N%C3%A0o-%C4%90%C3%B3-Tik-Tok-id5332061-id581711064?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-An-Th%E1%BA%A7n-Low-G-Tik-TOk-id5332061-id581711063?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Ki%E1%BA%BFp-M%C3%A1-H%E1%BB%93ng-Tik-TOk-id5332061-id581711062?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-V%C3%AC-Y%C3%AAu-L%C3%A2n-Nh%C3%A3-Mp3-Tik-Tok-id5332061-id581711061?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Th%E1%BB%8B-M%E1%BA%A7u-Tik-TOk-%E2%80%93-H%C3%B2a-Minzy-id5332061-id581711060?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-V%C3%AC-Y%C3%AAu-M%C3%A0-Th%E1%BA%A5u-Hi%E1%BB%83u-Tik-Tok-%E2%80%93-Ho%C3%A0i-L%C3%A2m-id5332061-id581711059?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-M%C3%ACnh-L%E1%BB%A1-Y%C3%AAu-T%C6%B0%C6%A1ng-M%E1%BB%99t-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Say-%C4%90%E1%BA%AFm-N%E1%BB%A5-C%C6%B0%E1%BB%9Di-Tik-tok-id5332061-id581711058?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-D%E1%BA%ABu-C%C3%B3-L%E1%BB%97i-L%E1%BA%A7m-Tik-Tok-id5332061-id581711057?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-%C4%90%C3%A2y-L%C3%A0-Rap-Vi%E1%BB%87t-Tik-Tok-id5332061-id581711056?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-H%C3%A3y-Qu%C3%AAn-Em-%C4%90i-Tik-Tok-id5332061-id581711055?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-C%C3%B3-Ch%C6%A1i-C%C3%B3-Ch%E1%BB%8Bu-Tik-TOk-id5332061-id581711054?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Em-L%C3%A0-C%E1%BB%91-Ch%E1%BA%A5p-Duy-Nh%E1%BA%A5t-%C4%90%E1%BB%9Di-T%C3%B4i-Tik-Tok-id5332061-id581711053?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-L%C3%A0-Do-Em-Xui-Th%C3%B4i-Tik-Tok-id5332061-id580466215?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Kh%C3%B3c-Cho-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Ai-Kh%C3%B3c-Cho-Em-Remix-Tik-Tok-id5332061-id580466214?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Ph%E1%BA%ADn-Em-Ai-Th%C6%B0%C6%A1ng-H%E1%BA%A1i-Remix-Tik-Tok-id5332061-id579732985?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Ai-B%C3%ACnh-Y%C3%AAn-H%C6%A1n-Ai-%C4%90%E1%BA%ADm-S%C3%A2u-H%C6%A1n-Tik-Tok-id5332061-id579732984?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-U-M%C3%AA-Em-Tik-Tok-id5332061-id578310035?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-%C4%90%E1%BB%ABng-Lo-Nh%C3%A9-C%C3%B3-Anh-%C4%90%C3%A2y-Tik-Tok-id5332061-id577677786?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Ki%E1%BB%87u-Hoa-Remix-Tik-Tok-id5332061-id577607086?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-B%C3%B4ng-Hoa-N%E1%BB%9F-Mu%E1%BB%99n-Tik-Tok-id5332061-id577607084?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-L%C3%BD-Do-L%C3%A0-G%C3%AC-Remix-Tik-Tok-id5332061-id577607082?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-Chery-Chery-Lady-Tiktok-%E2%80%93-Malena-Ng%E1%BB%8Dt-L%E1%BB%8Bm-id5332061-id576489746?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-V%C6%B0%C6%A1ng-V%E1%BA%A5n-Remix-Hana-C%E1%BA%A9m-Ti%C3%AAn-TikTok-id5332061-id576412553?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Con-Tim-Kh%C3%B4ng-%C4%90%E1%BB%95i-Thay-Tik-Tok-id5332061-id576412552?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Chia-C%C3%A1ch-B%C3%ACnh-Y%C3%AAn-Tik-Tok--%E2%80%93-Ho%C3%A0i-L%C3%A2m-id5332061-id576412551?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Sao-C%C5%A9ng-%C4%90%C6%B0%E1%BB%A3c-Tik-Tok-id5332061-id576412550?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-%E1%BB%AA-Em-Xin-L%E1%BB%97i-Tik-Tok-id5332061-id576412547?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Nh%C6%B0-Nh%E1%BB%AFng-Ph%C3%BAt-Ban-%C4%90%E1%BA%A7u-Tik-Tok-id5332061-id576138392?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-%C4%90%E1%BA%BFn-Gi%E1%BB%9D-C%C6%A1m-Tik-Tok-id5332061-id575915354?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-T%E1%BA%A5t-C%E1%BA%A3-%C4%90%E1%BB%A9ng-Im-Tik-Tok-id5332061-id575915353?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Sang-X%E1%BB%8Bn-M%E1%BB%8Bn-Tik-Tok-id5332061-id575915351?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-C%C3%B4-G%C3%A1i-N%C3%A0y-L%C3%A0-C%E1%BB%A7a-Ai-Tik-Tok-id5332061-id575915350?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Sang-X%E1%BB%8Bn-M%E1%BB%8Bn-Tik-Tok-id5332061-id575915351?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-C%C3%B4-G%C3%A1i-N%C3%A0y-L%C3%A0-C%E1%BB%A7a-Ai-Tik-Tok-id5332061-id575915350?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Kh%C3%B4ng-Y%C3%AAu-Tr%E1%BA%A3-D%C3%A9p-T%C3%B4i-V%E1%BB%81-Remix-Tik-Tok-id5332061-id575915349?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Th%C6%A1m-M%C3%B9i-H%C6%B0%C6%A1ng-Qu%C3%AA-Remix-Tik-TOk-id5332061-id575915348?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ngMy-Stupid-Heart-Tik-Tok-id5332061-id575915347?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-N%E1%BA%BFu-Em-Kh%C3%B4ng-V%E1%BB%81-Remix-Tik-Tok-id5332061-id575915346?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-B%C3%A1o-Th%E1%BB%A9c-Squid-Game-Tik-Tok-id5332061-id574686874?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-Em-ch%E1%BA%B3ng-l%C3%A0m-sao-c%E1%BA%A3%2C-l%E1%BB%9Bn-r%E1%BB%93i-em-d%E1%BB%97i-l%C3%A0m-g%C3%AC-Tik-Tok-id5332061-id574686873?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-Em-%C4%91%C3%A2y-%C4%91%C3%A2u-ch%E1%BB%89-y%C3%AAu-m%C3%ACnh-anh%2C-anh-%C4%91i-Tik-Tok-id5332061-id574686872?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-T%C3%B4i-Y%C3%AAu-Remix-Tik-Tok-id5332061-id574686871?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-Gh%E1%BB%87-Iu-D%E1%BA%A5u-C%E1%BB%A7a-Em-%C6%A0i-Remix-id5332061-id574686870?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-A-Little-Love-(-Fiona-Fung)-Tik-Tok-id5332061-id574686869?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-C%C3%A1i-g%C3%AC-C%C3%A1i-g%C3%AC-B%C3%A0-gi%C3%A0-B%C3%A0-gi%C3%A0-ch%C3%AA-tui-%C4%91en-Remix-Tik-Tok-id5332061-id574686867?country=us
https://castbox.fm/episode/T%E1%BA%A3i-Nh%E1%BA%A1c-Chu%C3%B4ng-C%C3%B4-%C4%90%C6%A1n-Tr%C3%AAn-Sofa-Trung-Qu%C3%A2n-Idol-Tik-Tok-id5332061-id574686866?country=us
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-bongda354com-QdVPeLmWgAZ/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-ng%C3%A0y-mai-em-DwNfYqCScjz/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-tha-th%E1%BB%A9-l%E1%BB%97i-V_PtOmMXn-L/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-c%C6%A1n-m%C6%B0a-b%C4%83ng-0rWzENVQIxR/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-v%C3%A0-ng%C3%A0y-n%C3%A0o-plYLfrXe1SZ/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-an-th%E1%BA%A7n-low-U7KBzcxtNAI/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-ki%E1%BA%BFp-m%C3%A1-h%E1%BB%93ng-AHXM5g_J9Nl/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-v%C3%AC-y%C3%AAu-l%C3%A2n-hR8CiLMOQnz/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-th%E1%BB%8B-m%E1%BA%A7u-tik-_zVGmWNX81c/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-v%C3%AC-y%C3%AAu-m%C3%A0-4TUrWuIfBLa/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-khi-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-kavQc4SoOzh/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-m%C3%ACnh-l%E1%BB%A1-y%C3%AAu-ufXV80IHQAd/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-d%E1%BA%ABu-c%C3%B3-l%E1%BB%97i-7LT4MXx-_ja/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-_ubFeURoGJD/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-kh%C3%B3c-cho-ckTAsnjfBq_/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/t%E1%BA%A3i-nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-chery-chery-wafVeUbBrhn/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/nh%E1%BA%A1c-chu%C3%B4ng-ai-chung-t%C3%ACnh-0U-L3mZhbTp/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/humpty-sharma-ki-dulhania-Ns_iVG2Y04f/
https://www.listennotes.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui/kahin-toh-hogi-woh-ringtone-fXB17_N509k/
https://player.fm/series/phonglhnet
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-bong-dao-la-em-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-it-nhung-dai-lau-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-chi-muon-ben-em-that-gan-remix-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-em-la-ke-dang-thuong-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-cau-hua-chua-ven-tron-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-nhac-chuong-doan-tuyet-nang-di-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-phan-duyen-lo-lang-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-nhung-trong-ca-the-gioi-anh-mat-anh-chi-say-nguoi-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-qua-phu-tuong-remix-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-nam-lay-tay-anh-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-ca-mot-troi-thuong-nho-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-ngay-mai-em-di-mat-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-tha-thu-loi-lam-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-con-mua-bang-gia-hoai-lam-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-va-ngay-nao-do-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-an-than-low-g-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-kiep-ma-hong-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-vi-yeu-lan-nha-mp3-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-thi-mau-tik-tok-hoa-minzy
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-vi-yeu-ma-thau-hieu-tik-tok-hoai-lam
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-minh-lo-yeu-tuong-mot-nguoi-say-dam-nu-cuoi-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-dau-co-loi-lam-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-day-la-rap-viet-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-nguoi-hay-quen-em-di-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-co-choi-co-chiu-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-em-la-co-chap-duy-nhat-doi-toi-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-nhac-chuong-la-do-em-xui-thoi-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-khoc-cho-nguoi-ai-khoc-cho-em-remix-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-phan-em-ai-thuong-hai-remix-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-ai-binh-yen-hon-ai-dam-sau-hon-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-u-me-em-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-dung-lo-nhe-co-anh-day-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-dung-lo-nhe-co-anh-day-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-kieu-hoa-remix-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-bong-hoa-no-muon-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-ly-do-la-gi-remix-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-chery-chery-lady-tiktok-malena-ngot-lim
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-vuong-van-remix-hana-cam-tien-tiktok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-con-tim-khong-doi-thay-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-chia-cach-binh-yen-tik-tok-hoai-lam
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-sao-cung-duoc-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-u-em-xin-loi-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-nhu-nhung-phut-ban-dau-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-den-gio-com-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-tat-ca-dung-im-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-sang-xin-min-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-co-gai-nay-la-cua-ai-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-khong-yeu-tra-dep-toi-ve-remix-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-thom-mui-huong-que-remix-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuongmy-stupid-heart-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-neu-em-khong-ve-remix-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-bao-thuc-squid-game-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-em-chang-lam-sao-ca-lon-roi-em-doi-lam-gi-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-em-day-dau-chi-yeu-minh-anh-anh-di-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-nguoi-toi-yeu-remix-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-ghe-iu-dau-cua-em-oi-remix
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-a-little-love-fiona-fung-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-cai-gi-cai-gi-ba-gia-ba-gia-che-tui-den-remix-tik-tok
https://player.fm/series/phonglhnet/tai-nhac-chuong-co-don-tren-sofa-trung-quan-idol-tik-tok
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NjMw?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NjI2?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NjIy?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NjE4?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NjE0?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NjEw?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NjA2?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NjAy?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTk4?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTky?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTg0?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTgw?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTc1?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTcx?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTY3?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTYz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTU5?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTU1?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTUw?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTQw?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTM2?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTMy?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTI3?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTIy?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTE2?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTEy?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTA4?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTA4?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTA0?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NTAw?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDk2?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDkx?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDg3?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDgz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDc5?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDcz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDY5?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDY1?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDYx?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDU3?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDUy?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDQ3?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDQz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDM5?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDM1?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDMw?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDI2?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDIx?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDE1?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDEw?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9NDA1?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9Mzk5?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9Mzky?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9Mzg3?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9Mzgz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9Mzc4?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9Mzcz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9MzU5?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC9yaW5ndG9uZS9mZWVkL3BvZGNhc3Q/episode/aHR0cHM6Ly9waG9uZ2xoLm5ldC8_cG9zdF90eXBlPXJpbmd0b25lJnA9MzU5?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4n8K1vPn9AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://www.ivoox.com/en/escuchar-audios-bongda354com_al_28500610_1.html
https://www.ivoox.com/en/t-7843-i-nh-7841-c-chuong-va-ngay-nao-272-o-tik-audios-mp3_rf_105081579_1.html
https://www.ivoox.com/en/t-7843-i-nh-7841-c-chuong-an-th-7847-n-low-g-tik-audios-mp3_rf_105081580_1.html
https://www.ivoox.com/en/t-7843-i-nh-7841-c-chuong-ki-7871-p-ma-h-7891-ng-tik-tok-audios-mp3_rf_105081581_1.html
https://www.ivoox.com/en/t-7843-i-nh-7841-c-chuong-vi-yeu-lan-nh-mp3-audios-mp3_rf_105081582_1.html
https://www.ivoox.com/en/t-7843-i-nh-7841-c-chuong-th-7883-m-7847-u-tik-tok-8211-audios-mp3_rf_105081583_1.html
https://www.ivoox.com/en/t-7843-i-nh-7841-c-chuong-vi-yeu-ma-th-7845-u-hi-7875-u-audios-mp3_rf_105081584_1.html
https://www.ivoox.com/en/t-7843-i-nh-7841-c-chuong-khi-tinh-yeu-la-say-audios-mp3_rf_105081585_1.html
https://www.ivoox.com/en/t-7843-i-nh-7841-c-chuong-minh-l-7905-yeu-t-432-417-ng-m-7897-t-audios-mp3_rf_105081586_1.html
https://www.ivoox.com/en/t-7843-i-nh-7841-c-chuong-d-7851-u-co-l-7895-i-l-7847-m-tik-audios-mp3_rf_105081587_1.html
https://www.ivoox.com/en/t-7843-i-nh-7841-c-chuong-ngay-mai-em-272-i-m-7845-t-audios-mp3_rf_105081576_1.html
https://www.ivoox.com/en/t-7843-i-nh-7841-c-chuong-c-417-n-m-432-a-b-259-ng-gia-hoai-audios-mp3_rf_105081578_1.html
https://www.ivoox.com/en/t-7843-i-nh-7841-c-chuong-nh-7841-c-chuong-la-do-em-audios-mp3_rf_105016690_1.html
https://www.ivoox.com/en/t-7843-i-nh-7841-c-chuong-khoc-cho-ng-432-7901-i-ai-khoc-audios-mp3_rf_104821672_1.html
https://www.ivoox.com/en/t-7843-i-nh-7841-c-chuong-chery-chery-lady-tiktok-8211-audios-mp3_rf_104790811_1.html
https://www.ivoox.com/en/nh-7841-c-chuong-ai-chung-tinh-272-432-7907-c-m-i-8211-audios-mp3_rf_104654247_1.html
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/episodes
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!3a111
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!c7f35
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!36f7a
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!ad707
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!519f4
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!0c9e5
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!2acc8
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!c52a0
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!cd296
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!11cb8
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!6a838
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!d5b34
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!12b89
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!4165b
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!a7226
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!ec7b6
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!ba335
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!4ec50
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!4bcc6
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!f8f64
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!01176
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!cb6d9
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!370cb
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/episodes
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!80c5f
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!d6f92
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!af1af
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!70100
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!b6858
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!36f2a
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!2bd90
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!7eb8e
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!f9cda
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!df236
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!6072b
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!56dcf
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!96d93
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!dda79
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!27480
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!12605
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!5b302
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!0e1e1
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!f8d1e
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!a4f01
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!c8707
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!e33eb
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!f6dfe
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!ace2e
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!6ae45
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/episodes
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!36a93
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!20faa
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!ae423
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!7d19a
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!40ee6
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!7d1a1
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!9b5b4
https://radiopublic.com/phonglhnet-WzD5XK/s1!6936a
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/recent
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/tai-nhac-chuong-ngay-mai-em-di-167583410
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/tai-nhac-chuong-tha-thu-loi-la-167583412
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/tai-nhac-chuong-con-mua-bang-g-167583413
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/tai-nhac-chuong-va-ngay-nao-do-167583418
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/tai-nhac-chuong-an-than-low-g-167583421
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/tai-nhac-chuong-kiep-ma-hong-t-167583422
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/tai-nhac-chuong-vi-yeu-lan-nha-167583417
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/tai-nhac-chuong-thi-mau-tik-to-167583419
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/tai-nhac-chuong-vi-yeu-ma-thau-167699773
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/tai-nhac-chuong-khi-tinh-yeu-l-167583420
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/tai-nhac-chuong-dau-co-loi-lam-167583425
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/tai-nhac-chuong-nhac-chuong-la-167445130
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/tai-nhac-chuong-khoc-cho-nguoi-167120318
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/tai-nhac-chuong-chery-chery-la-167058113
https://www.podchaser.com/podcasts/gnews-plh-vui-vui-4808845/episodes/nhac-chuong-ai-chung-tinh-duoc-166756894


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét